கான முயல்எய்த அம்பினில் யானை
பிழைததவேல் ஏந்தல்இனிது" -குறள்

 We are Proud to say that Dhina suriyan Daily has got approval of DAVP of Govt of India to Publish the Advertisements relating to Central Government (Code – 400235 & 400243). Similarly Dhina Suriyan daily has also got DIPR approval to publish the Advertisement relating to various Departments of Tamil nadu Government (G.O (T) No:92).

உலகின் மிகச் சுதந்திரமான 10 நாடுகளில் கனடாவும் ஒன்று: ப்ரீடம் ஹவுஸ் அறிக்கையில் தகவல்

கனடா, மார்ச்.07
கனடாவுக்கு கிடைத்த புகழ்… ஃப்ரீடம் ஹவுஸின் புதிய அறிக்கை, உலகின் மிகச் சுதந்திரமான 10 நாடுகளில் கனடாவும் ஒன்று என்பதை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
210 வெவ்வேறு நாடுகள் மற்றும் பிராந்தியங்களை அரசியல் உரிமைகள் மற்றும் குடிமை உரிமைகள் அணுகுவதன் மூலம் தரவரிசை தீர்மானிக்கப்படுகிறது என்று பிரீடம் அவுஸ் அறிக்கை கூறுகிறது. ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் 100 க்கு சுதந்திர மதிப்பெண் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
பின்லாந்து, நோர்வே மற்றும் சுவீடன் ஆகிய நாடுகள் 100 மதிப்பெண்களைப் பெற்று முதல் இடத்தைப் பிடித்தன. அந்த வரிசையில் அடுத்த இடத்தில் நியூசிலாந்து 99, பின்னர் நெதர்லாந்து, உருகுவே மற்றும் கனடா ஆகியவை 98வது இடத்தில் உள்ளன.
கனடாவுக்கு குறிப்பாக, அரசியல் உரிமைகளுக்காக 40 க்கு 40 மற்றும் சிவில் உரிமைகளுக்காக 60 க்கு 58 வழங்கப்பட்டது. கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் அமெரிக்காவின் சுதந்திரத்தின் 11 புள்ளிகள் சரிவு என்று அறிக்கை கோடிட்டுக் காட்டியது.