கான முயல்எய்த அம்பினில் யானை
பிழைததவேல் ஏந்தல்இனிது" -குறள்

 We are Proud to say that Dhina suriyan Daily has got approval of DAVP of Govt of India to Publish the Advertisements relating to Central Government (Code – 400235 & 400243). Similarly Dhina Suriyan daily has also got DIPR approval to publish the Advertisement relating to various Departments of Tamil nadu Government (G.O (T) No:92).

ரஷ்யாவில் உலகின் முதல் கொரோனா தடுப்பூசி! (சொந்த மகளுக்கு சோதனை செய்ததாக அதிபர் புதின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு)

ரஷ்யா, ஆக.12
உலகின் முதல் கொரொனா தடுப்
பூசியைத் தயாரித்து அதிகாரபூர்வமாக மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வெளியிட்டுள்ளதாக ரஷ்ய அதிபர் விளாடி
மிர் புதின் தெரிவித்
துள்ளார்.
சீனாவின் வுகான் நகரில் கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் பரவத் தொடங்கியதாகக் கூறப்படும் கொரோனா வைரஸ் மனிதனின் இயல்பு வாழ்க்கையை முற்றிலும் பாதித்து அனைத்து விஷயங்
களையும் புரட்டிப் போட்டுள்ளது. கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கும் மேலாக உலகில் 2 கோடி மக்களைப் பாதித்து, பல லட்சக்
கணக் கானவர்களின் உயிரைப் பறித்த கொரோனா வைரஸ§க்
கான, தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கும் முயற்சி
யில் அனைத்து நாட்டு விஞ்ஞானிகளும் மிகத்
தீவிரமாக ஈடுபட்
டுள்ளனர். பல்வேறு தடுப்பூசிகள் கண்டு
பிடிக்கப் பட்டிருந்
தாலும் இன்னும் எந்த
மருந்தும் அதிகாரபூர்
வமாக மக்கள் பயன்
பாட்டுக்கு வராமல் இருந்தது.
இந்நிலையில், உலகின் முதல் கொரோனா தடுப்பு
மருந்தை வெளியிடு
வதாக ரஷ்யா அதிகார
பூர்வமாக அறிவித்
துள்ளது. `உலகில் முதல்முறையாக கொரோனா வைர
ஸ§க்கு எதிரான ஒரு
தடுப்பூசி பதிவு செய்யப்
பட்டது என ரஷ்ய அதிபர் புதின் நேற்று காலை நடந்த செய்தி
யாளர்கள் சந்திப்பில் தெரிவித்துள்ளார்.
தடுப்பூசி தொடர்பாக அதிபர் புதின் பேசிய
போது, “இது உலகுக்கு
மிகவும் முக்கிய
மானபணி, இந்தத் தடுப்பூசியின் வளர்ச்சி
யில் பணியாற்றிய அனைவருக்கும் நன்றிகள். இது மிகவும்
திறம்படச் செயல்
படுகிறது. நிலையான
நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை உருவாக்கு
கிறது. நான் மீண்டும் சொல்கிறேன் இந்த மருந்து அனைத்து சோதனைகளையும் கடந்துவிட்டது எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
ரஷ்யா உருவாக்கி
யுள்ள இந்தப் புதிய தடுப்பூசி அந்நாட்டு அதிபரின் இரண்டு மகளில் ஒருவருக்கும் செலுத்தி சோதனை செய்யப்பட்டதாகவும், அவர் நலமாக உள்ளதா
கவும் தெரிவிக்கப்பட்
டுள்ளது. இந்தத்
தடுப்பூசி விரைவில் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வரும் என்றும் முதலில் முதியவர்களுக்கு இதைச் செலுத்தி சோதனை செய்து, அவர்களின் எதிர்ப்புச் சக்தி சோதிக்கப்படும், பிறகு அக்டோபர் மாதத்தில் நாடு முழுவதும் அனைத்து மக்களும் பயன்பெறும் வகையில் இது வெளியிடப்படும் ரஷ்ய அரசு தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
ரஷ்யாவின் முதல்
கொரோனா தடுப்
பூசியை கமலேயா ஆராய்ச்சி நிறுவனம்
மற்றும் ரஷ்ய பாது
காப்பு அமைச்சகம் இணைந்து உருவாக்கி
யுள்ளது. இந்தத் தடுப்
பூசியின் பரிசோ
தனைகள் ஜூன் 18-ல்
தொடங்கப்பட் டுள்ளன.
38 தன்னார்வலர்களுக்கு இந்த மருந்து செலுத்தி சோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் முதல் குழு ஜூலை 15-ம் தேதியும் 2ம் குழு ஜூலை 20-ம் தேதியும் வெளியேற்றப் பட்டுள்ளது. இந்த மருந்து சோதனை செய்யப்பட்ட அனை
வரும் தற்போது நல
மாக உள்ளனர் எனத்
தெரிவிக்கப்பட் டுள்ளது. ரஷ்யாவின் இந்த அறிவிப்பு உலக
ளவில் பெரும் வர
வேற்பைப் பெற்றுள்
ளது. கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட வர்க
ளுக்கு இது நம்பிக்
கையை அளித்துள்ளதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.