கான முயல்எய்த அம்பினில் யானை
பிழைததவேல் ஏந்தல்இனிது" -குறள்

 We are Proud to say that Dhina suriyan Daily has got approval of DAVP of Govt of India to Publish the Advertisements relating to Central Government (Code – 400235 & 400243). Similarly Dhina Suriyan daily has also got DIPR approval to publish the Advertisement relating to various Departments of Tamil nadu Government (G.O (T) No:92).

எல்லையில் சீனாவிற்கு இந்தியா சரியான பதிலடி! (ராஜ்ய சபாவில் பாதுகாப்பு துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் அறிக்கை உள்துறை அமைச்சகத்தின் சர்ச்சை தகவலுக்கு முற்றுப்புள்ளி)

டெல்லி, செப்.18&
எல்லையில் ஊடுருவ
முயற்சிக்கும் சீனாவின்
நடவடிக்கைகளுக்கு தக்க பதிலடி தரப்படுவ
தாக ராஜ்யசபாவில் பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத்சிங்
தெரிவித்துள்ளார்.
நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்
தொடர் தற்போது நடை
பெற்று வருகிறது. கொரோனா பரவல்
காரணமாகபல்வேறு ஏற்பாடுகளுடன் நாடாளு
மன்ற கூட்டத் தொடர்
நடைபெற்று வருகிறது.
லோக்சபாவில் செவ்வாய்க் கிழமை
யன்று சீனாவின் ஊடு
ருவல் தொடர்பாக பாது
காப்புத் துறை அமைச்
சர் ராஜ்நாத்சிங் விரி
வான அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்தார்.
அதில் எல்லையில் சீனா ஏப்ரல் மாதம் முதல் எப்படி எல்லாம் படைகுவிப்பில் ஈடு
பட்டது என்பதை விவரித்திருந்தார்.
மேலும் கால்வன் பள்ளத்தாக்கில் நடை
பெற்ற மோதலில் இந்திய ராணுவ வீரர்கள்
வீர மரணம்அடைந்தது தொடர்பாகவும் சீனா
வுக்கு கடும் பதிலடி தரப்
பட்டதையும் அதில்
சுட்டிக்காட்டினார் ராஜ்
நாத்சிங். அத்துடன்
சீனாவுடன் நடத்தப்பட்டு வரும் பேச்சுவார்த்தை
களின் விவரங்களையும் பகிரங்கப்படுத்தினார் ராஜ்நாத்சிங்.
இருப்பினும் எல்லை
ஊடுருவல் தொடர்பாக
நாடாளுமன்றத்தின் இரு சபைகளிலும் விவாதிக்க வேண்டும் என்பது
எதிர்க்கட்சிகளின் கோரிக்கை.
இந்த நிலையில்
ராஜ்யசபாவில் உள்
துறை அமைச்சகம் தாக்கல் செய்த அறிக்
கையில், 6 மாதங்களாக
எல்லையில் எந்த ஊடுரு
வலுமே இல்லை என கூறப்பட்டிருந்தது.
லோக்சபாவில் ராஜ்நாத்சிங் தாக்கல்
செய்த அறிக்கையில், 38
ஆயிரம் ச.கி.மீ. நிலப்
பரப்பைசீனா ஆக்கிர
மித்திருக்கிறது என்றார்.
சீனாவின் ஊடுரு
வல்கள் எப்படியெல்
லாம் நிகழ்ந்தது என்
பதையும் விவரித்திருந்
தார். ஆனால்உள்துறை அமைச்சகம் இதற்கு மாறான தகவலை ராஜ்யசபாவில் தெரி
வித்தது சர்ச்சை
யானது.இதனிடையே நேற்று ராஜ்யசபாவில் பாதுகாப்புத் துறை
அமைச்சர் ராஜ்நாத்
சிங் அறிக்கை ஒன்றை
தாக்கல் செய்தார். அதில், எல்லையில் ஊடுருவ முயற்சிக்கும் சீனாவின் நடவடிக்
கைகளுக்கு இந்தியா தக்க பதிலடி தந்து வருகிறது.
சீனாதான் அத்
தனைஒப்பந்தங் களையும் தன்னிச்
சையாக மீறி வருகிறது. அருணாசலப் பிரதே
சத்தின் 90,000 ச.கி.மீ
நிலத்துக்கு சீனா உரிமை
கொண்டாடி வருகிறது என விவரித்தார்.