கான முயல்எய்த அம்பினில் யானை
பிழைததவேல் ஏந்தல்இனிது" -குறள்

 We are Proud to say that Dhina suriyan Daily has got approval of DAVP of Govt of India to Publish the Advertisements relating to Central Government (Code – 400235 & 400243). Similarly Dhina Suriyan daily has also got DIPR approval to publish the Advertisement relating to various Departments of Tamil nadu Government (G.O (T) No:92).

ஜெய ஜீவன் டிரஸ்ட் மற்றும் தினச்சூரியன் நாளிதழ் சார்பாக ரூ.25 ஆயிரம் மதிப்புள்ள மருத்துவ உபகரணஙள் மதுரை சாக்ஸ் எம்.ஏ.வி.எம்.எம் கல்லூரியில் இயங்கி வரும் கோவிட் கவனிப்பு மையத்திற்கு வழங்கப்பட்டது

மதுரை சாக்ஸ் எம்.ஏ.வி.எம்.எம் கல்லூரியில் இயங்கி வரும் கோவிட் கவனிப்பு மையத்திற்கு ஜெய ஜீவன் டிரஸ்ட் மற்றும் தினச்சூரியன் நாளிதழ் சார்பாக ரூ.25 ஆயிரம் மதிப்புள்ள மருத்துவ உபகரணங்களை மேலூர் வெள்ளலூர் வட்டார மருத்துவ அலுவலர் டாக்டர் அம்பலம் சிவநேஷிடம் தினச்சூரியன் நாளிதழ் அதிபர் மற்றும் ஆசிரியர் ஜெ.ஆர்.சி என்ற ஜெயராமச்சந்திரன் நேற்று வழங்கினார். அருகில் டாக்டர் ஜெ.ஜீவகன்,
டாக்டர் பிருந்தா சுகாதாரத்துறை ஆய்வாளர்கள் சுந்தரேசன் மற்றும் ஜோதிபாசு ஆகியோர் உள்ளனர்.