கான முயல்எய்த அம்பினில் யானை
பிழைததவேல் ஏந்தல்இனிது" -குறள்

 We are Proud to say that Dhina suriyan Daily has got approval of DAVP of Govt of India to Publish the Advertisements relating to Central Government (Code – 400235 & 400243). Similarly Dhina Suriyan daily has also got DIPR approval to publish the Advertisement relating to various Departments of Tamil nadu Government (G.O (T) No:92).

கொரோனாவுக்கு ஒரே நாளில் 12 பேர் உயிரிழப்1! தமிழகத்தில் இதுவரை இல்லாத உச்சம்

சென்னை, மே.29
தமிழ்நாட்டில் நேற்று
ஒரே நாளில் இதுவரை
இல்லாத உச்சமாக
கொரோனாவுக்கு 12 பேர்
உயிரிழந்துஷீமீளனர்.
தமிழக சுகாதாரத்
துறை வெளியிட்டுஷீமீள
தகவல்களின்படி, தமிழ்
நாட்டிற்குஷீமீ 710 பேருக்கும்,
வெளிமாநிலங்களில்
இருந்து வந்தவர்கஷீமீ 117
பேருக்கும் கொரோனா
பாதிப்பு கண்டறியப்பட்
டுஷீமீளது.
தமிழ்நாட்டில் கொரோ
னா தொற்றை சோதனை
செளிணிய 70 பலி சோதனை
மையங்கஷீமீ இயங்கிவரும்
நிலையில் நேற்று 12,246
பேருக்கு சோதனைகஷீமீ
செளிணியப்பட்டுஷீமீளன.
இதுவரை மாநிலத்தில்
4,55, 216பேருக்கு இந்த
சோதனைகஷீமீ செளிணியப்
பட்டுஷீமீளன.
நேற்று ஒரே நாளில்
639 பேர் மருத்துவமனை-
யிலிருந்து முழுமையாக
குணமடைந்து வீடு திரும்
பியுஷீமீளனர்.
ஆகவே, தமிழ்நாட்டில்
முழுமையாக குணமடைந்
தவர்கஷீமீ எண்ணிக்கை
10,548 ஆக உயர்ந் துஷீமீளது.
இந்நோளிணித்தொற்றால்
பாதிக்கப்பட்டவர்களில்
இதுவரை 55 சதவீதம் பேர்
குணமடைந்துஷீமீளனர்.
வெளிமாநிலங்களில்
இருந்து தமிழகத்திற்கு
வந்தவர்களில் 1559
பேருக்கு இந்நோளிணித்
தொற்று இருப்பது உறுதி
செளிணியப்பட்டுஷீமீளது.
இதில் 936 பேர்
மகாராஷ்டிர மாநிலத்தைச்
சேர்ந்தவர்கஷீமீ, 2 7 பேர்
குஜராத்தைச் சேர்ந்த
வர்கஷீமீ. 17 பேர் தில்லி
யையும் 19 பேர் மேற்கு
வங்கத்தையும் தலா 10 பேர்
கேரளா, ராஜஸ்தானையும்
சேர்ந் தவர்கஷீமீ என
மாநில சுகா தாரத் துறை
அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர்
தெரிவித்தி ருக்கிறார்.
நேற்று ஒரே நாளில் 12
பேர் உயிரிழந்திருக்கும்
நிலையில், உயிரிழந்தவர்
களின் எண்ணிக்கை 145
ஆக உஷீமீளது.
உயிரிழந்த 12 பேரில்
11 பேர் சென்னையைச்
சேர்ந்தவர்கஷீமீ. ஒருவர்
திருவண்ணாமலை யைச்
சேர்ந்தவர். 9 பேர் ஆண்கஷீமீ
3 பேர் பெண்கஷீமீ. இந்த 12
பேரில் ஆறு பேர் நீரிழிவு
நோயால் பாதிக்கப்பட்ட
வர்கஷீமீ. 7 பேர் உயர் ரத்த
அழுத்தப் பிரச்சனை
கொண்டவர்கஷீமீ.
உயிரிழந்தவர்களில்
4 பேர் தனியார் மருத்துவ
மனையிலும் 6 பேர் ராஜீவ்
காந்தி அரசு தலைமை
மருத்துவமனையிலும்
ஒருவர் ஓமந்தூரார் அரசு
மருத்துவமனையிலும்
ஒருவர் செங்கல்பட்டு மருத்
துவக் கல்லூரி மருத்துவ
மனையிலும் உயிரிழந்
துஷீமீளனர்.
நேற்று கொரோனா
தொற்று கண்டறியப்பட்ட
வர்களில் 559 பேர் சென்
னையைச் சேர்ந்தவர்கஷீமீ.
இதுவரை சென்னையில்
மட்டும் 12,762 பேர் இந்
நோயால் பாதிக்கப்பட்
டுஷீமீளனர். செங்கல்பட்டில்
45 பேருக்கும் காஞ்சி
புரத்தில் 19 பேருக்கும்
திருவஷீமீளூரில் 38 பேருக்
கும் திருவண்ணாமலை
யில் 16 பேருக்கும் இந்
நோளிணித் தொற்று நேற்று
கண்டறியப்பட்டுஷீமீளது