கான முயல்எய்த அம்பினில் யானை
பிழைததவேல் ஏந்தல்இனிது" -குறள்

 We are Proud to say that Dhina suriyan Daily has got approval of DAVP of Govt of India to Publish the Advertisements relating to Central Government (Code – 400235 & 400243). Similarly Dhina Suriyan daily has also got DIPR approval to publish the Advertisement relating to various Departments of Tamil nadu Government (G.O (T) No:92).

கொரோனா சிகிச்சைக்கு விலை உயர்ந்த மருந்துகளை வாங்க முதல்வர் உத்தரவு (அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல்)

சென்னை, ஜூன்.28
விலைமதிப்பில்லாத உயிர்களைக் காக்கும் பொருட்டு கரோனா சிகிச் சைக்கு விலை உயர்ந்த ஊசி மருந்துகளைக் கொஷீமீமுதல் செளிணிய தமிழக முதல்வர் உத்தர விட்டுஷீமீளதாக அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித் துஷீமீளார்.
இதுகுறித்து நேற்று அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வெளியிட்ட அறிக்கை:
‘’தமிழக அரசு, தமிழக முதல்வர் தலைமையில் கரோனா நோளிணித் தொற் றைத் தடுக்கவும், கட்டுப் படுத்தவும், தீவிர முனைப் புடன் பல்வேறு நடவடிக் கைகளை தொடர்ந்து மேற் கொண்டு வருகிறது.
1,769 மருத்துவர்கஷீமீ உட்பட 14,814 மருத்துவம் சார்ந்த பணியாளர் கஷீமீ கூடுதலாக பணியமர்த்தப் பட்டுஷீமீளனர். ஏழை எளிய மக்கஷீமீ தனியார் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெறும் நோக்கில் முதல்வரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் எவ்விதக் கட்டணமும் இல்லாமல் சிகிச்சை பெற வழிவகை செளிணியப்பட்டுஷீமீளன. தனியார் மருத்துவமனை கஷீமீ கரோனா நோளிணித் தொற்று பாதிக்கப்பட்ட மக்களிடமிருந்து வசூலிக்க வேண்டிய கட்டணத்தை நிர்ணயித்தும் ஆணைகஷீமீ வழங்கப்பட்டுஷீமீளன.
கொரோனா நோளிணித் தொற்றினால் பாதிக்கப் பட்டுஷீமீள நோயாளிகளுக்கு உயர்தர சிகிச்சை அளிக் கும் நோக்கத்தோடு உயிர் காக்கும் விலை உயர்ந்த ஊசி மருந்துகளைத் தரு வித்துப் பயன்படுத்த தமிழக முதல்வர் உத்தர விட்டார்.
இதனையடுத்து தமிழ்நாடு மருத்துவப் பணிகஷீமீ சேவைக் கழகம் மூலம் 1,200 குப்பிகஷீமீ ஜிஷீநீவீறீவீக்ஷ்uனீணீதீ (400 னீரீ), 42,500 குப்பிகஷீமீ ஸிமீனீபீமீsவீஸ்வீக்ஷீ (100 னீரீ) மற்றும் 1,00,000 குப்பிகஷீமீ ணிஸீஷீஜ்ணீஜீணீக்ஷீவீஸீ (40 னீரீ) ஊசி மருந்துகளை வாங்குவதற்கு கொஷீமீ முதல் ஆணைகஷீமீ வழங் கப்பட்டு, இதுவரை 1000 குப்பிகஷீமீ, 1100 குப்பிகஷீமீ மற்றும் 1,00,000 குப்பிகஷீமீ முறையே பெறப்பட்டுஷீமீ ளன. மீதமுஷீமீள குப்பி கஷீமீ ஓரிருநாட்களில் வந்த டையும்.
இந்த உயரிய உயிர் காக்கும் ஊசி மருந்துகஷீமீ மாவட்டங்களுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுஷீமீ ளன. இதுபோன்ற உயர்தர உயிர்காக்கும் மருந்து களைக் கொஷீமீமுதல் செளிணி வதும், இம்மருந்துகஷீமீ மாவட்ட அளவில் இருப் பில் வைத்துப் பயன்படுத் துவதிலும் இந்திய அளவில் தமிழகம் முன்னிலையில் உஷீமீளது.
மேலும், தேவையின் அடிப்படையில் இம்மருந்து கஷீமீ கூடுதலாகத் தருவிக்கப் படும். தமிழக அரசின் இதுபோன்ற மக்கஷீமீ நலன் காக்கும் நடவடிக்கைகஷீமீ விலை மதிப்பில்லாத மனித உயிரிழப்புகளைத் தவிர்க்க உதவும்‘.
இவ்வாறு அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித் துஷீமீளார்.