கான முயல்எய்த அம்பினில் யானை
பிழைததவேல் ஏந்தல்இனிது" -குறள்

 We are Proud to say that Dhina suriyan Daily has got approval of DAVP of Govt of India to Publish the Advertisements relating to Central Government (Code – 400235 & 400243). Similarly Dhina Suriyan daily has also got DIPR approval to publish the Advertisement relating to various Departments of Tamil nadu Government (G.O (T) No:92).

விமானப்படையில் இணைந்த ரபேல் போர் விமானம் புதிய உச்சம் தொட்ட இந்தியாவின் பாதுகாப்பு

டெல்லி, செப்.11
இந்திய விமானப்படை
யின் பலத்தை அதிகரிக்கும் வகையில் பிரான்ஸில் இருந்து வாங்கப்பட்ட ரஃபேல் போர் விமானங்கள் முறைப்படி நேற்று இந்திய விமானப் படையில் இணைக்கப்பட்டன.
அம்பாலா விமானப்
படைத் தளத்தில் நடை
பெற்ற நிகழ்ச்சியில், இந்திய – பிரான்ஸ் பாது
காப்புத் துறை அமைச்
சர்கள் பங்கேற்றனர்.
பிரான்ஸ் நாட்டின்
டசால்ட் நிறுவனத்திட
மிருந்து 36 ரபேல் ரக விமானங்களை வாங்க ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தப்
பட்டு, அதில் 5 விமானங்கள் கடந்த ஜூலை மாதம் 29ஆம் தேதி, இந்தியாவுக்கு வந்து சேர்ந்தன.
ஹரியானா மாநிலம் அம்பாலாவில் உள்ள விமானப்படைத்தளத்திற்கு வந்தடைந்த அந்த போர் விமானங்கள், இந்திய விமானப்படையில் சேர்க்கப்பட்டுவிட்டன. அவற்றை முறைப்படி விமானப்படையில் இணைக்கும் நிகழ்வு இன்று நடைபெற்றது.
முன்னதாக ரஃபேல்
விமானங்கள் இணைக்கப்
படுவதற்கு முன், அனைத்து
மத முறைப்படி விமானங்
களுக்கு பூஜைகள் செய்யப்
பட்டன.
பின்னர் ரஃபேல் விமானங்கள் விண்ணில் சாகசங்கள் நிகழ்த்தின. அதனைத் தொடர்ந்து ரஃபேல் விமானங்களுக்கு தண்ணீரி பீய்ச்சி அடித்து
வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.